Blaasvorming in geverfde oppervlakken: oorzaak & oplossing

We komen het af en toe tegen; gebreken op een (pas) geverfde ondergrond en in het bijzonder: blaasvorming in de verffilm.  

Verklaring  

Bij donkere kleuren kan de temperatuur van de verffilm dermate stijgen door het zonlicht, dat blaasvorming of onthechting van de verffilm finaal niet te vermijden is. Door die hoog oplopende temperatuur van de ondergrond zal het restvocht, dat steeds aanwezig is in hout, verdampen.  Grotere laagdiktes van de verffilm en/of meerdere verflagen zijn mede bepalend voor de duurzaamheid: hoe meer verflagen hoe groter de kans op blaasvorming. Tevens is de kleur medebepalend voor de duurzaamheid van het schilderwerk. Hoe donkerder, hoe meer de warmte wordt geabsorbeerd, hoe minder duurzaam.  

Hoe voorkomen en oplossen  

Uit vorige alinea kon men het reeds opmaken: hoe donkerder, hoe minder duurzaam. Kies dus best voor een lichtere kleur verf bij oppervlakken die geregeld in aanraking komen met oplopende temperaturen. Hetzelfde fenomeen kan zich voordoen bij schrijnwerk dat langs de binnenzijde niet werd behandeld. Vocht dat binnen wordt geproduceerd moet steeds langs de buitenzijde verdampen. 

Zo kun je voor het schrijnwerk op een schaduwrijke gevel, bv. aan noordzijde, opteren voor donkere en warme kleuren, maar vermijd best donker geschilderde oppervlakken aan zuid- en westzijde. Een dergelijk natuurlijk fenomeen stelt zich hoedanook regelmatig. Bovendien is schilderwerk geen exacte wetenschap en kan er aldus ook nooit sprake zijn van enige garantie onder welke vorm dan ook: let dus op met partijen die dit beweren. FDK draagt advies voor uitvoering ook hoog in het vaandel. De wensen van jou als klant zijn heilig, maar verdienen net daarom de beste begeleiding. En indien blaasvorming tóch voorkomt zijn we uiteraard steeds paraat om het probleem ter plaatse te bekijken en naar een oplossing te zoeken.

Meer weten over de beste keuzes voor jouw bouw of opknapbeurt?

deel deze pagina:

ontdek ook deze